Sarewok - 2009-03-03 18:59:02

Do sali w której odbywają się pierwsze zajęcia wchodzi podstarzały człowiek, po czym bez oglądania się na widownię, czy jakiegokolwiek powitania, reakcji na zgromadzonych tu ludzi, zaczyna pisać coś na tablicy, w końcu po około 10 minutach i zapisaniu wszystkich dostępnych tablic odwraca się:
Waszym zadaniem jest przeczytać i zapamiętać poniższy regulamin.
Po czym wyszedł...1. Postanowienia wstępne:

1.1 Przez Administracje forum (w skrócie Administracje) rozumiemy ogół użytkowników z uprawnieniami pozwalającymi na zarządzanie forum.

1.2. Zarządzanie forum to prawa do: edycji wpisów użytkowników, kasowanie wpisów, przeglądanie i zapisywanie IP komputera użytkownika forum oraz możliwość usunięcia/zablokowania jego konta. Zarządzanie forum to także możliwość dodawania nowych działów, przenoszenia ich w inne miejsca oraz ich edycja.

1.3. Użytkownikiem forum nazywamy, każdą osobę, która wejdzie na forum. Użytkownik forum może posiadać TYLKO jedno konto. Istnieje możliwość posiadania większej ilości kont, ale w tym celu należy obowiązkowo powiadomić Administracje forum (poprzez PM lub/i pocztę e-mail).

1.4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, bez powiadamiania o tym naszych użytkowników.


2. Postanowienia ogólne:

2.1. Na forum zabrania się użytkownikom i Administracji: - umieszczania tekstów zawierających wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.); - obrażania osób publicznych (art. 23 Kodeksu cywilnego); - propagowania nienawiści rasowej i religijnej (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego); - przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

2.2. Zabranie się także zamieszczania informacji: - zabrania się umieszczania w sygnaturach linków do aukcji internetowych, gier konkurencyjnych, innych stron mogących nam zaszkodzić. - zakazuje się umieszczania na forum JAKICHKOLWIEK linków (czy to pośrednich, czy bezpośrednich) do gier konkurencyjnych, aukcji internetowych, innych stron mogących nam zaszkodzić.

2.3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w prywatnych wiadomościach (PM). Administracja nie będzie wnikała w ich treść, wychodząc z założenia, iż prywatne rozmowy użytkowników są ich sprawą.

2.4. Administracja zdaje sobie sprawę, że mogą się zdarzać przypadki złamania regulaminu albo naruszenia prawa polskiego. Dlatego Administracja informuje, że wszelkie przejawy nieposzanowania współrozmówców będą karane długotrwałym, krótkotrwałym lub chwilowym zakazem wstępu na forum łącznie ze stałym zablokowaniem konta bez możliwości odblokowania. Jednocześnie Administracja informuje, że nie bierze odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników forum.

2.5. Za nieposzanowanie współrozmówców rozumiemy umieszczanie treści wymienionych w punktach 2.1. i 2.2. niniejszego regulaminu oraz: - używanie nieczytelnej czcionki; - stosowanie pseudonimów naruszających punkty 2.1. i 2.2. niniejszego regulaminu; - floodowania - wielokrotnego powtarzania tej samej wypowiedzi; - podszywanie się pod innych współrozmówców, administracji.

2.6. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do zachowania czytelności forum. Nagminne popełnianie rażących błędów ortograficznych i interpunkcyjnych jest niewskazane i będzie karane, w najgorszym wypadku tymczasowym banem.
Avatary użytkowników nie powinny być większe niż 190px x 260px.

2.7 Nazwa użytkownika (inaczej nick) musi mieć japońskie klimaty (ewentualnie fantasy). Do nicku nie można dołączać przyrostków takich jak -sama, -kun itp. Nick nie może być wyzywający, rasistowski i nie może składać się z bezmyślnych składanek cyfr i liter (np. 45123hskka). Jeżeli nie potrafisz wymyślić sobie swojego imienia, możesz skorzystać z generatora imion http://www.rinkworks.com/namegen/ . Wystarczy w Specialized Names wybrać Japanese Names i mamy imię.

2.8. Wszyscy Użytkownicy (również członkowie Administracji) podlegają tym samym zasadom i mają umożliwione podobne drogi kreowania swojej postaci. W określonych sytuacjach Administracja zastrzega sobie prawo do odebrania posiadanego przez użytkowników mienia, jeśli łamie ono ogólnie pojęte zasady opisane na forum.


3. Postanowienia końcowe:

3.1. Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi przekazujące obejmujące je prawa autorskie administracji forum i upoważnia ją do: - zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera; - obróbki cyfrowej; - rozpowszechniania zapisu rozmowy na każdym nośniku, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej; d) włączania ich (lub ich fragmentów) do innych opracowań.

3.2. Administracja informuje, że jest w stanie analizować i zbierać informacje o użytkownikach forum. Należy rozumieć przez to, że istnieją metody sprawdzenia i zapisania IP komputera użytkownika forum. Takie informacje mogą być przekazane odpowiednim organom ścigania w przypadku popełniania przestępstwa przez użytkownika lub w przypadku prośby owych organów o udostępnienie takich danych. Nie udostępniamy żadnych danych naszych użytkowników firmom/organizacjom prywatnym i osobom trzecim.

3.3. Wszelkie sprawy sporne nieprzewidziane w niniejszym regulaminie będą rozwiązywane na gruncie wzajemnego porozumienia i szacunku.

3.4. Bug using - czyli wykorzystywanie błędów/uchybień w grze do czerpania korzyści jest surowo wzbronione! Bugi trzeba zgłaszać do Administracji. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, każde przewinienie będzie karane według zaawansowania występku.

3.5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.

3.6. Kiedy już przeczytacie cały regulamin musicie napisać pod spodem posta o treści "Przeczytałem" lub ewentualnie "Przeczytałam". Oznaczać to będzie, że przeczytaliście dokładnie treść regulaminu oraz akceptujecie go. Każdy post o chociaż odrobinę innej treści niż podana będzie traktowany jako spam i niezaliczony wykład.

3.7. Każdy punkt regulaminu może w dowolnym momencie ulec zmianie, wszystkie zmiany poza punktem 3.6 będą powszechnie rozgłaszane.

szkoła tańca łódź