Sarewok - 2009-09-14 11:20:15

Oficjalnie ogłaszam, że zmieniły się zasady odnośnie wyglądu naszych sygnaturek i Kart Postaci.
Szczegóły w SP i KP.

www.birthofshinobi.pun.pl