Sarewok - 2009-08-14 17:40:55

W wasze ręce oddaję dopiero co napisany autorski skrypt, mający pomóc sędziom podczas oceny walki 2 innych zawodników, w dużym stopniu symuluje on "los", bazując na szczęściu zawodników, sytuacji na polu walki, rzutom kością 10-ścienną oraz subiektywnej ocenie sędziego.

Skrypt znajduje się pod adresem: Pomocnik Sędziego.

W przypadku gdy ktoś ma wątpliwości, czy sędzia nie oszukał, specjalnie by dana osoba przegrała "bo mnie nie lubi", należy zwrócić się do mnie, wszystkie rzuty są monitorowane i zapisywane, co pozwala sprawdzić ile razy skrypt był wywoływany w celu uzyskania oceny.

Tym samym zachęcam do korzystania ze skryptu w ramach oceny walk.

EDIT: Być może powinienem o tym powiedzieć... Skrypt wykonuje bardzo dokładne obliczenia nawet na poziomie setnych części ułamków, natomiast wyświetla jedynie ostateczny wynik tych obliczeń. Dodatkowo duże w nim znaczenie odgrywa rzut kością, dlatego podając kilka razy te same dane można uzyskać kilkadziesiąt wyników, które potem zostają sprowadzone do prostego zakończenia...
W związku z tak dużym znaczeniem rzutu kością, postanowiłem zmniejszyć trochę jego znaczenie...

obiektyw ustnymi we Wrocławiu drzwi